انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- اخبار انجمن
هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۱۰ | 

هیأت مدیره دوره یازدهم
مجمع عمومی عادی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، 18 اردیبهشت ماه 97 در محل برگزاری یازدهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج تشکیل جلسه داد و پس از ارائه گزارش عملکرد دوره دهم و تصویب تراز مالی انتخابات هیأت مدیره جدید را برگزار کرد. پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی، جلسه مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب اساسنامه جدید برگزار شد و متعاقب آن تغییرات مورد نظر اساسنامه که مهمترین آن سه ساله شدن دوره تصدی هیأت مدیره بود به رای و تصویب اعضا رسید. بر اساس نتایج حاصل از انتخابات مجمع عمومی عادی اعضا جدید هیأت مدیره و بازرسین برای مدت سه سال انتخاب شدند. همچنین مطابق اساسنامه جلسه هیأت مدیره جدید با حضور همه اعضاء منتخب، در روز دوم کنفرانس برگزار شد و با رای گیری مجدد ترکیب هیأت مدیره به شرح ذیل مشخص گردید. همچنین صحت انتخاب مجمع و ساختار هیأت مدیره جدید توسط کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ چهاردهم مرداد 97 طی نامه شماره 85242 مورد تأیید قرار گرفته است.

 

AWT IMAGE

دکتر سید صفدر حسینی

استاد دانشگاه تهران ـ رئیس هیأت مدیره

AWT IMAGE

دکتر محمد قربانی

استاد دانشگاه فردوسی مشهد ـ نایب رئیس هیأت مدیره

AWT IMAGE

دکتر امید گیلانپور

عضو هیأت علمی موسسه پژوهشهای ... ـ خزانه دار

AWT IMAGE

دکتر سید نعمت اله موسوی

استادیار دانشگاه آزاد مرودشت ـ عضو اصلی هیأت مدیره

AWT IMAGE

دکتر حمید محمدی

استادیار دانشگاه زابل ـ عضو اصلی هیأت مدیره

AWT IMAGE

دکتر احمد فتاحی اردکانی

دانشیار دانشگاه اردکان ـ عضو علی البدل هیأت مدیره

AWT IMAGE

دکتر حامد قادرزاده

استادیار دانشگاه کردستان ـ عضو علی البدل هیأت مدیره

AWT IMAGE

دکتر علی کیانی راد

عضو هیأت علمی موسسه پژوهشهای ... ـ بازرس اصلی

AWT IMAGE

مهندس علی رضایی

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد مرودشت ـ بازرس علی البدل

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.111.168.fa
برگشت به اصل مطلب