انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- اخبار انجمن
طرح پژوهشی عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران طرح پژوهشی برگزیده سال 97 شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/29 | 
طرح پژوهشی عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به عنوان طرح پژوهشی برگزیده دانشگاهی سال ۹۷ معرفی شد.

طرح پژوهشی دکتر حمید امیرنژاد عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیهی دانشگاه ساری و عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با عنوان "ارزش‌گذاری اقتصادی کالاها و خدمات زیست‌بومی تالاب دهانه‌ی رودهای گز و حرا" از معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف به عنوان طرح پژوهشی برگزیده دانشگاهی در سال ۱۳۹۷معرفی گردید.
فاز نخست این پژوهش به انجام یک ارزیابی جامع اکولوژیکی و شناخت کالاها و خدمات اکولوژیکی و بوم تالاب دهانه ­ی رودهای گز و حرا شهرستان سیریک واقع در استان هرمزگان اختصاص داده شده است. در فاز دوم، ارزیابی دارایی‌های طبیعی موجود در محدوده مورد مطالعه صورت گرفته و کالاها و خدماتی که به ­عنوان پیامد این دارایی‌ها محسوب می‌شوند، شناسایی شد. در فاز نهایی، به ارزشگذاری اقتصادی این کالاها و خدمات پرداخته شد. برای شناسایی و تعیین کالاها و خدمات اکوسیستمی منطقه مورد مطالعه از روش دلفی،  به­ منظور تعیین وزن کالاها و خدمات اکوسیستمی تعیین­ شده از روش انتروپی و جهت اولویت­ بندی­ کالاها و خدمات اکوسیستمی تعیین شده تالاب دهانه‌ی رودهای گز و حرا از مدل تاپسیس استفاده شده است. همچنین، برای تعیین ارزش اقتصادی کالاها و خدمات اکوسیستمی منطقه، روش­های تمایل به پرداخت آشکار شده (روش­های قیمت بازاری)، تمایل به پرداخت نسبت داده ­شده و تمایل به پرداخت اظهار شده (ارزشگذاری مشروط) مورد استفاده قرار گرفت.
بر اساس نتایج این طرح پژوهشی، ارزش اقتصادی کل کالاها و خدمات زیست ­بومی تالاب دهانه‌ی رودهای گز و حرا 954/1103 میلیارد تومان در سال 1396 برآورد شده که ارزش اقتصادی هر هکتار از آن برابر با 509/265 میلیون تومان بدست آمده است. کارکردهای حفاظت آب و حفاظت خاک که جزو کارکردهای استفاده ای غیر مستقیم محسوب می‌شوند به­ترتیب با ارزش 223/355 و 668/353 میلیارد تومان، بیشترین سهم­ ها ( به­ ترتیب 18/32 و 04/32 درصد) را از ارزش کل تالاب به خود اختصاص داده ­اند. کارکرد تنظیم گاز دارای ارزش برآوردشده‌ی 734/183 میلیارد تومان با سهم 64/16 درصدی از ارزش کل تالاب، رتبه سوم را در بین ارزش‌های تالاب دهانه‌ء رود‌های گز و حرا به­ خود اختصاص داده است. بنابراین، مجموع ارزش 3 کارکرد استفاده­ ای غیر مستقیم، یعنی کارکردهای حفاظت آب، حفاظت خاک و تنظیم گاز 8/80 درصد از سهم ارزش کل تالاب را به ­خود اختصاص داده است. بر اساس اصل معروف به اصل 20-80، که بیشترین سهم در کمترین موضوعات خلاصه می‌شود، نتایج پژوهش حاضر نیز آنرا تصدیق می‌کند چرا که از مجموع 7 کارکرد هدف­گذاری ­شده، 3 کارکرد، بیش از 80 درصد از ارزش کل تالاب را به­ خود اختصاص داده است. همچنین، کارکرد حفاظتی این تالاب با ارزش برآوردشده 716/142 میلیارد تومان نزدیک به 13 درصد از ارزش کل تالاب را به ­خود اختصاص داده که دارای رتبه چهارم در ارزش‌های تالاب می­باشد. کارکردهای حفاظتی تالاب خود به ارزش‌های انتخاب، وجودی و میراثی تقسیم ­بندی می‌شود که با ارزش‌های 413/30، 451/64 و 853/47 میلیارد تومان به­ ترتیب سهم‌های 75/2، 84/5 و 33/4 درصد از ارزش‌های تالاب دهانه‌ی رود‌های گز و حرا را به خود اختصاص می‌دهند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.111.171.fa
برگشت به اصل مطلب