انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- صفحه اصلی
مسابقه علمی تحلیل تکانه ناشی از کرونا بر اقتصاد و بخش کشاورزی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/18 | 
با توجه به شیوع بیماری کووید-۱۹(کرونا ویروس) درجهان و کشورعزیزمان و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و مراکز تجاری و اقتصادی، بسیاری از فعالان اقتصادی دچار ضرر و کاهش درآمد گردیدند. با توجه به تکانه وارد شده در اثر شیوع این بیماری به اقتصاد جهان، کسب و کارهای فعال در اقتصاد و به خصوص بخش کشاورزی با توجه به ویژگی خاص این محصولات از جمله فسادپذیری و محدودیت‌های ذخیره‌سازی و انبار با مشکلاتی مواجه گردیدند. با توجه به کاهش مبادلات تجاری بین کشورها و تعطیلی واحدهای تولیدی و تجاری در کشورها و آنچه توضیح داده شد، به طرف عرضه و تقاضا، این شوک اثراتی را وارد کرده که دارای تبعات و ابعاد گوناگونی خواهد بود. بدین سبب انجمن اقتصاد کشاورزی به عنوان یک مرجع مهم علمی مرتبط با اقتصاد و بخش کشاورزی در نظر دارد با استفاده از تحلیل‌های شما صاحبنظران به تهیه و تدوین راهکارهایی به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از این تکانه برای ارائه به مسئولین بخش نماید. لذا خواهشمند است مقالات، تحلیل‌ها و مطالعات مرتبط خود را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ارسال نمایید. همچنین لازم به ذکر است به بهترین مطالب ارسال شده پس از بررسی کمیته علمی انجمن، تقدیر و هدایای ارزشمندی اهدا خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.121.182.fa
برگشت به اصل مطلب