انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- صفحه اصلی
سخنرانی رئیس هیأت مدیره انجمن در افتتاحیه همایش امنیت غذایی و رونق تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/1 | 

رئیس
انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران گفت: بخش کشاورزی، در وضعیت اقتصادی امروز بیشترین مساعدت و شاید کمترین آسیب را نسبت به سایر بخش‌های دیگر، به اقتصاد ملی می‌کند.
دکتر حسینی در افتتاحیه در همایش ملی تخصصی امنیت غذایی و رونق تولید که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: کشاورزی نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی ما ایفا می‌کند و مساعدت‌هایی به اقتصاد ملی می‌کند. اولین مساعدت کشاورزی تنوع‌بخشی به اقتصاد ملی، ایمن‌سازی و تاب‌آوری در مقابل تکانه‌های بیرونی است.
وی افزود: در وضعیت اقتصادی امروز که در اثر تحریم‌ها به وجود آمده باز هم بخش کشاورزی بیشترین مساعدت و شاید کمترین آسیب را نسبت به سایر بخش‌های دیگری که وابستگی زیادی به دانش و تکنولوژی بیرونی دارند، به اقتصاد ملی می‌کند. مساعدت دیگر توسعه روستایی و ایجاد توازن‌های شهری و روستایی است که می‌تواند کمک مؤثری در افزایش بهره‌وری ارتقاء سطح زندگی جامعه روستایی داشته باشد. این مساعدت می‌تواند مازاد نیروی انسانی ارزان را در اختیار بخش‌های دیگر قرار دهد، به صنعتی شدن کمک کند و همچنین بخش کشاورزی مازادهای خود را در خدمت توسعه صنعتی کشور به کار گیرد.
وی افزود: مساعدت دیگر که وظیفه مستقیم کنشگران بخش کشاورزی نیست، اما عملا کار آنها به این امر کمک می‌کند، امنیت غذایی، یعنی تولید مواد غذایی انبوه برای جمعیت در حال رشد و همچنین مساعدت به ارتقاء تراز تجاری ما است.
رئیس همایش ملی تخصصی امنیت غذایی و رونق تولید با بیان اینکه مطالعات و یافته‌های علمی اقتصاد کشاورزی در بخش‌های مختلف بر این تاکید دارد که قلمرو اقتصاد کشاورزی مورد توجه باشد، عنوان کردقلمرو اصلی اقتصاد کشاورزی، اقتصاد تولید، آب و خاک، دانش‌بنیان، منابع طبیعی و محیط زیست، بازاریابی و تجارت خارجی و توسعه است.
مسؤولیت اصلی انجمن اقتصاد کشاورزی به عنوان سازمان حرفه‌ای اقتصاددانان کشاورزی ایران، تبیین چالش‌ها و فرصت‌های بخش کشاورزی بوده و تمرکز و تاکید مطالعات، پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های کاربردی بر مرزهای علمی و ارائه توصیه‌های سیاستی است.
استاد دانشگاه تهران، ادامه داد: انتظار انجمن از دستگاه‌های اجرایی، بنگاه‌ها و صنایع بخش کشاورزی این است که مسائل پیش رو را به دانشگاه و این نوع انجمن‌ها اشائه دهند. انجمن‌ آمادگی دارد در همه زمینه‌ها همکاری لازم را برای حل چالش‌ها و مسائل کشاورزی داشته باشد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران گفت: اهمیت این همایش به دلیل نام‌گذاری سال به نام رونق تولید، شرایط سخت اقتصادی و با توجه به تاکیدات سیاست بالادستی بر امنیت غذایی است. اجرای این همایش توسط انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد و با حمایت وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی مشهد، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، اتحادیه‌های مختلف و بنگاه‌های گوناگون بخش کشاورزی انجام گرفته و ۶۰ مقاله پس از داوری۸۰ مقاله پذیرش شده و شامل چهار پنل تخصصی است.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.121.186.fa
برگشت به اصل مطلب