انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- کمیته آموزش و پژوهش
شرح وظایف و اعضاء کمیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کمیته آموزش و پژوهش

 الف) شرح وظایف

 ۱ـ پایش رشته ها، گرایش ها و درس هایی که در گروه های اقتصاد کشاورزی رایج است و تعیین رشته و گرایش های جدید و درس های آن با توجه به تحولات محیط اقتصادی کشور و جهان با همکاری گروه‌های اقتصاد کشاورزی کشور

۲ـ تعریف دوره های کوتاه مدت آموزشی برای کارشناسان دستگاه های اجرایی مرتبط و دانشجویان علاقمند

۳ـ ارزیابی های دوره ای از رشته اقتصادکشاورزی و فارغ التحصیلان آن به منظور به روز نمودن این رشته در مقاطع زمانی مناسب و کار آمد نمودن فارغ التحصیلان رشته

۴ـ تدوین و ترویج استانداردهای آموزشی و پژوهشی

۵ـ پیشنهاد برگزاری نشست هایی به منظور تبادل تجربیات گروه های اقتصاد کشاورزی و مؤسسات پژوهشی

۶ـ بررسی چگونگی ارتقاء رشته اقتصاد کشاورزی در کشور

۷ـ تعریف موضوعات مهم و کاربردی پژوهشی با توجه به نیاز کشور برای پیشنهاد به دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی کشور

۸ـ ارتباط با سازمانهای مرتبط با بخش کشاورزی با هدف اعلام آمادگی برای انجام تحقیقات و آموزشهای مورد نیاز آنها

۹ـ مشخص کردن موضوعات مهم مرتبط با چالشهای بخش کشاورزی و اعلام به گروه های اقتصاد کشاورزی به منظور انجام کار بر روی آنها

۱۰ـ تشکیل یک بانک اطلاعاتی برای پژوهشهای انجام شده توسط گروه های اقتصاد کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی به منظور به اشتراک گذاشتن آن در بین اعضاء و دانشجویان اقتصاد کشاورزی با هدف ارتقاء کیفی و جلوگیری از دوباره کاری ها

۱۱ـ تعیین معیار برای برگزیدن پایان نامه و رساله برتر از میان پایان نامه ها و رساله های دفاع شده در هر سال توسط دانش آموختگان اقتصاد کشاورزی برای تصویب در هیأت مدیره انجمن

۱۲ـ تعیین معیار برای برگزیدن اساتید و پژوهشگران برتر از میان اساتید دانشگاه و پژوهشگران مؤسسات تحقیقاتی عضو انجمن

تبصره: کلیه موارد فوق قبل از اجرا لازم است به تصویب نهایی هیأت مدیره انجمن برسد.

ب) فهرست اعضاء

مسئول و هماهنگ کننده کمیته: دکتر سید مجتبی مجاوریان

نام اعضاء محل کار اعضاء آدرس ایمیل
دکتر رامتین جولایی دانشگاه گرگان r_joolaieyahoo.com
دکتر مسعود همایونی‌فر دانشگاه فردوسی مشهد homayounifarum.ac.ir
دکتر اسماعیل پیش‌بهار دانشگاه تبریز pishbaharyahoo.com  
دکتر لورنس انویه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی dr.lorence_anviehyahoo.com
دکتر مصطفی مردانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان mostafa.korgyahoo.com
دکتر افشین امجدی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی afshinamjadiyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.127.81.fa
برگشت به اصل مطلب