انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- گردهمایی های ملی
همایش ملی امنیت غذایی و رونق تولید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۵ | 

با استعانت از خداوند متعال، کنفرانس ملی «امنیت غذایی و رونق تولید» توسط «گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد» و با همکاری «انجمن اقتصاد کشاورزی ایران» و حمایت موثر نهادهای اجرایی، فعالان اقتصادی بخش کشاورزی و مجامع علمی و دانشگاهی کشور در تاریخ 27 آذر ماه 98 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع امنیت غذایی و نقش رونق تولید کشاورزی در دستیابی به این مهم، امید است فعالان اقتصادی با بیان چالش های اصلی رونق تولید کشاورزی، جامعه علمی اقتصاد کشاورزی کشور با ارائه دستاوردهای علمی خود و پیشنهادهای سیاست گذاری اثربخش برای رفع موانع رونق تولید و دستیابی به امنیت غذایی، و نهادهای اجرایی با بیان سیاست ها و برنامه های دولت در سال مزین به نام «رونق تولید»، از این رویداد مهم علمی استقبال نمایند و برگزاری این کنفرانس به همگرایی بیشتر جامعه دانشگاهی، دستگاه های اجرایی و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی در طراحی سیاست های مناسب برای رونق تولید و امنیت غذایی بینجامد. لذا بدینوسیله از تمامی متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و پژوهشگران مراکز علمی و تحقیقاتی کشور دعوت می شود تا ضمن مشارکت در کنفرانس، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در ارتباط با محورهای کنفرانس ارائه نمایند.
محورهای همایش:

الگوی کشت، رونق تولید و امنیت غذایی

کارآفرینی و اشتغال پایدار، رونق تولید و امنیت غذایی

بهره‌وری، رونق تولید و امنیت غذایی

صنایع تبدیلی، رونق تولید و امنیت غذایی

منابع طبیعی، رونق تولید و امنیت غذایی

تجارت و بازاریابی محصولات کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی

مدیریت ریسک، رونق تولید و امنیت غذایی

سرمایه‌گذاری و اعتبارات، رونق تولید و امنیت غذایی

آموزش کشاورزی، رونق تولید و امنیت غذایی

توسعه روستایی، رونق تولید و امنیت غذایی

زنجیره عرضه، رونق تولید و امنیت غذایی

آخرین‌مهلت ارسال مقالات:

20 آبان 1398

دبیرخانه همایش: دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی

تلفن: 051 – 38804600

نمابر: 051 – 38807146
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی زیر مراجعه بفرمایید.
https://aes.um.ac.ir/متن خبر مورد نظر

نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.173.172.fa
برگشت به اصل مطلب